เรื่องแจ้งใหม่ล่าสุด

News & Topics

เรื่องแจ้ง (วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562 - วันที่ 24 ) ของภูเขาลายมือเขียนการห้ามกระเช้าลอยฟ้า

2018. 12.12

กระเช้าลอยฟ้าลายมือเขียนภูเขางดเพื่อการตรวจสอบการตรวจซ่อม 12 วันของ - วันที่ 24 วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562
นอกจากนั้น exhibiting a Buddhist image การปรากฏมีกำหนดการถูกทำคุณ *เคียวจิของยะมะกะมิที่โลก waiting for สถานีรถไฟตีนเขาตลอดระยะเวลาการห้าม
ถึงทำให้ทุกท่านของการใช้ความไม่สะดวกมาก แต่ขอความกรุณาเห็นชอบ

โฮมเพจลายมือเขียนภูเขากระเช้าลอยฟ้า: http://www.mt-shosha.info/

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์