เรื่องแจ้งใหม่ล่าสุด

News & Topics

am Himeji Castle closing 11 ( Sep 4th )

2018. 09.04

เดือนกันยายน 4th am. due to typhoon, Himeji Castle will be closed 11


[ Sep 4th Opening hours ]
Himeji Castle 9 นาฬิกา 0 นาที - 11 นาฬิกา 0 นาที
Kokoen Garden 9 นาฬิกา 0 นาที - 11 นาฬิกา 0 นาที
Himeji City Zoo 9 นาฬิกา 0 นาที - 11 นาฬิกา 0 นาที
Himeji Tourist Information Center 9 นาฬิกา 0 นาที - 12 นาฬิกา 0 นาที
Mt.Shosha Ropeway All day

 

Himeji City Museum of Literature 10 นาฬิกา 0 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาที ( last entry 16 นาฬิกา 30 นาที) as usual
Hyogo Prefectural Museum of History 10 นาฬิกา 0 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาที ( last entry 16 นาฬิกา 30 นาที) as usual

 

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์