เรื่องแจ้งใหม่ล่าสุด

News & Topics

Mt. Shosha Ropeway Closing after 1 pm(23th August )

2018. 08.23

Today,23th August.,due to typhoon, Mt. Shosha Ropeway will closing after 1pm.  
We apologize for that.

Please การคิดเงินค่าอาหาร Mt.Shosha Ropeway website ⇒ http://www.mt-shosha.info/

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์