เรื่องแจ้งใหม่ล่าสุด

News & Topics

Himeji City Museum of Art ปิดเพื่องานฟื้นฟู (ปลาย... เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562 )

2018. 08.01

Himeji City Museum of Art ปิดเพื่อการซ่อมแซมในอาคารตั้งแต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2561 (กำหนดการการเปิดห้องสมุดเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562 )

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์