เรื่องแจ้งใหม่ล่าสุด

News & Topics

Himeji City Tourist Information Center opening hours will be changed after April 1st 2020

2020.03.31

Himeji City Tourist Information Center opening hours will be changed after April 1st.

[ Until March 31th, 2020 ] 9 นาฬิกา 0 นาที - 19 นาฬิกา 0 นาที
[ After April 1st, 2020 ] 8 นาฬิกา 30 นาที - 18 นาฬิกา 30 นาที

Himeji City Tourist Information Center Phone No. +81-79-287-0003

การเข้าล่าสุด

ARCHIVE

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์