เรื่องแจ้งใหม่ล่าสุด

News & Topics

เรื่องแจ้งของการท่องเที่ยวที่ฮิเมะจินะบิท่าเรือ (ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอ ฮิเมะจิ) การเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ

2020.03.31

เปลี่ยนแปลงเวลาทำการของการท่องเที่ยวที่ฮิเมะจิท่าเรือนะบิ (ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอ ฮิเมะจิ) ตั้งแต่วันพุธที่ 1 เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2563

[ก่อนการเปลี่ยนแปลง] 9 นาฬิกา 0 นาที - 19 นาฬิกา 0 นาที

[หลังจากการเปลี่ยนแปลง] 8 นาฬิกา 30 นาที - 18 นาฬิกา 30 นาที

 

เพื่อให้เหมาะสมเวลาทำการ (ตอน 9 นาฬิกา 0 นาที - 17 นาฬิกา 0 นาทีโดยทั่วไป) ของ Himeji-jo Castle และได้รับการถือโอกาสเป็นที่แน่ชัดมากกว่าเดิมจากทุกท่านของนักท่องเที่ยวเปลี่ยน

นอกจากนั้นระยะเวลาของการเปิด Himeji-jo Castle เร็ว อาจจะเชื่อมต่อเวลาทำการของการท่องเที่ยวที่ฮิเมะจิท่าเรือนะบิด้วย

 

การท่องเที่ยวที่ฮิเมะจินะบิท่าเรือ (ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภอ ฮิเมะจิ) ลิงก์ → นี่

การท่องเที่ยวที่ฮิเมะจิ 079-287-0003 นะบิท่าเรือทีอีแอล

การเข้าล่าสุด

ARCHIVE

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์