เรื่องแจ้งใหม่ล่าสุด

News & Topics

ท้องฟ้า Himeji-jo Castle ห้ามบินโดรน

2017.03.10

ท้องฟ้า Himeji-jo Castle ห้ามการเดินทางด้วยเครื่องบินของโดรน

อุบัติเหตุตอนการเดินทางด้วยเครื่องบินห้ามการนำเข้าไปด้วยการใช้ใน gay quarters ในที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่เกี่ยวกับมนุษย์ความเสียหายสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างมั่นคง นอกจากนั้นต้องการขั้นตอนในการดำเนินการที่กำหนดไว้ เพราะการสมัครการอนุญาตล่วงหน้าอันเนื่องมาจากกฎหมายการบินพลเรือนและการยื่นรายงานที่อำเภอ ฮิเมะจิจำเป็นสำหรับการเดินทางด้วยเครื่องบินบริเวณรอบๆ Himeji-jo Castle ด้วย

การเข้าล่าสุด

ARCHIVE

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์