เรื่องแจ้งใหม่ล่าสุด

News & Topics
2018. 12.12
เรื่องแจ้ง (วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562 - วันที่ 24 ) ของภูเขาลายมือเขียนการห้ามกระเช้าลอยฟ้า
2018. 12.12
Mt.Shosha Ropeway will be closed แบบ Feb.13th 2019 to Feb 24th 2019
2018. 09.04
ของการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของ Himeji-jo Castle วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายนโดยการใกล้เข้ามาลำ 21 พายุไต้ฝุ่นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว...
2018. 09.04
am Himeji Castle closing 11 ( Sep 4th )
2018. 09.03
ภูเขาลายมือเขียน 9/4 การห้ามกระเช้าลอยฟ้า whole day
2018. 09.03
Mt. Shosha Ropeway Closing 4th Sep
2018. 08.24
เรื่องแจ้ง (วันที่ 24 เดือนสิงหาคม) ของภูเขาลายมือเขียนการห้ามกระเช้าลอยฟ้า whole day โดยผลกระทบของลำ 20 พายุไต้ฝุ่น
2018. 08.24
Mt. Shosha Ropeway Closing 24th Aug
2018. 08.23
การแจ้งล่วงหน้าการห้าม (วันที่ 23 เดือนสิงหาคม) ของกระเช้าลอยฟ้าลายมือเขียนภูเขาโดยการใกล้เข้ามาลำ 20 พายุไต้ฝุ่น
2018. 08.23
Mt. Shosha Ropeway Closing after 1 pm(23th August )
่ 123 ≫

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์