ข้อมูลงาน

Event Information
พิมพ์หน้านี้

... ค่ายของเทศกาลสุราฤดูหนาว in Himeji-jo Castle - ทั้งประเทศ VS ฮะริมะทั่วประเทศ

  • บริเวณสถานีฮิเมะจิ Himeji-jo Castle
  • วันและเวลาการจัด: วันที่ 26 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562 - วันที่ 27 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562
  • สถานที่การจัด: ทางทิศตะวันตกสวนสาธารณะ Otemae

สุราทั่วประเทศโดยใช้นิชิคิ, ยะมะดะกษัตริย์ที่จากจังหวัด เฮียวโกของข้าวสุรา การเลือกภายในจังหวัดสุราริซุกุริโนะโอะที่รวมฮะริมะเป็นการรวมตัวและในสวนสาธารณะ Otemae พอเข้าร่วมในการทำการกุศล ดื่ม และแข่งขันได้

 

ด้วยการจัด 2019 รางวัลยอดเยี่ยมหม้อนิปปอนทั้งประเทศจัดขึ้นพร้อมๆ กันด้วย

 

 ●เปรียบเ่ทียบโดยดื่มกับถ้วยคะนเบะอิด้วยการทำการกุศลที่มากกว่า 1,000 เยน และแสดงตั๋ว 5 ใบมัคคุเทศก์ฮะริมะเหล้าสาเก

●มัคคุเทศก์ฮะริมะเหล้าสาเกเป็นขอบเขตของ 500 คนแรก every day

●ทันทีที่สุราหายไป กลายเป็นการเสร็จสิ้น

●ยกเลิกงานตอนที่ stormy weather

 

บริจาคเงินบริจาคที่ถูกสะสมด้วยงานนี้แก่พื้นที่ภัยพิบัติฝนตกหนักนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจำเป็นเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ. 2561 

 

 ช่วยยืนยันรายละเอียดที่ PDF ใบปลิวที่แนบกับช่วงล่างหน้านี้

 

 

ข้อมูลงาน

วันที่จัดงาน

วันที่ 26 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562 - วันที่ 27 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562

เวลาการจัด
วันที่ 26 วันเสาร์ 10 นาฬิกา 0 นาที - 16 นาฬิกา 0 นาที / วันที่ 27 วันอาทิตย์ 10 นาฬิกา 0 นาที - 15 นาฬิกา 0 นาที
สถานที่การจัด
ทางทิศตะวันตกสวนสาธารณะ Otemae
การเชื่อมต่อทีเกี่ยวข้องกัน
ใบปลิว ( PDF )

การสอบถาม

ออแกไนเซอร์
ธุรกิจ Kobe Shimbun-sha บริษัท (การสอบถาม)
ทีอีแอล
079-285-2701

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์