ข้อมูลงาน

Event Information
พิมพ์หน้านี้

ค่ายของฮิเมะจิมนุษย์โชงิ

  • บริเวณสถานีฮิเมะจิ Himeji-jo Castle
  • วันและเวลาการจัด: วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2561 - วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2561
  • สถานที่การจัด: ลานกว้างวงกลม (อากาศมีฝน: โรงยิมขอบเขต white heron โรงเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น elementary school of old China ) ของ Himeji-jo Castle 3

วันเสาร์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน จัดค่ายของฮิเมะจิมนุษย์โชงิที่ลานกว้างวงกลมของ Himeji-jo Castle 3 วันอาทิตย์ 11 วัน

ผู้เล่นหมากรุกมืออาชีพกำกับตัวหมากรุกมนุษย์ในชุดเสื้อผ้าประเทศที่บอบช้ำจากสงครามเช่นเสื้อเกราะและแผ่นตราลวดลายบนโล่เป็นต้น และเป็นการพบปะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัดสินความชนะหรือพ่ายแพ้

 

ทำการทายปัญหาการเข้าร่วมงาน shogi problem อิสระของโชงิมนุษย์การแข่งหมากล้อมอิสระการแข่งหมากล้อมแขกเพียงพอนคู่แสดงตลกหม้อ

ชอบโชงิกลายเป็นการพบปะที่คนได้เพลิดเพลินอย่างนั้นด้วยด้วย ช่วยเพลิดเพลินกับฮิเมะจิฤดูไม้ใบร่วง

 ช่วยยืนยันรายละเอียดที่นั่น เพราะแนบใบปลิวของงานที่ PDF ในช่วงล่างหน้านี้

ข้อมูลงาน

วันที่จัดงาน

วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2561 - วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายนปีพ.ศ. 2561

เวลาการจัด
เป็น - 16 นาฬิกา 0 นาที 10 นาฬิกา 0 นาทีวันอาทิตย์ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน - 13 นาฬิกา 0 นาที 10 นาฬิกา 0 นาทีวันเสาร์ที่ 10 เดือนพฤศจิกายน
สถานที่การจัด
ลานกว้างวงกลม (อากาศมีฝน: โรงยิมขอบเขต white heron โรงเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น elementary school of old China ) ของ Himeji-jo Castle 3
ราคา
การไม่เสียค่าผ่านประตู
ใบปลิว ( PDF )

การสอบถาม

ชื่อ
การท่องเที่ยวที่อำเภอ ฮิเมะจิแผนกการเลื่อนตำแหน่ง
ทีอีแอล
079-287-3652
หมายเหตุ
TEL079-282-2012 เรื่องแจ้ง (การตอบอัตโนมัติ) ตอนอากาศมีฝน

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์