รุมะชิฮิเมะจิคุนของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมธรรมชาติที่ที่อุดมสมบูรณ์วิทยาศาสตร์ปลายสุดทำชีวิตร่วมกัน; รอ; ฮิเมะจิ

สามารถมองเห็นเซโตะไนไคทางเทือกเขาประเทศจีนทิศใต้ทางทิศเหนือ และ Sanyo Expressway ผ่านยาวนานทางตะวันออกและตะวันตก และเจริญรุ่งเรืองในฐานะจุดส่วนกลางของเขตฮะริมะ; รอ; Himeji
เชียว*ซะน*เคียวจิ famous temple with a venerable history ที่ Himeji-jo Castle ที่ถูกลงทะเบียนกับมรดกทางวัฒนธรรมของโลกมีประวัติศาสตร์ของประมาณ 1-000 ปีในภายในเมืองเช่นเทศกาลการทะเลาะวิวาทของทะเลที่มีคลื่นลมแรงดั้งเดิมบวงสรวง,
ทรัพยากรที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่หลากหลายเช่นอาหารทะเลที่มั่งคั้งถูกเลี้ยงดูที่เซโตะไนไค
SACLA แสงเลเซอร์ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์อิสระ ที่จะเอ็กซเรย์ในชานเมือง SPring-8 การแผ่รังสีแสงศูนย์ขนาดใหญ่ของสถาบัน Institute of Physical and Chemical Research ฮะริมะด้วยกันกับคอมพิวเตอร์เกียวโตในฐานะเทคนิคหลักสำคัญประเทศ
ศูนย์การวิเคราะห์ปลายสุดได้รับการพัฒนา ได้รับการรับรองของเมืองท่องเที่ยวการประชุมระหว่างประเทศกว่ารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยวเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2548 ; ในฐานะการประชุมเมืองฮิเมะจิ
จัดเตรียมไว้ที่ทั้งสองด้านของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์
ต้อนรับการจัดการประชุมที่ Himeji ที่วัฒนธรรมประวัติศาสตร์นี้วิทยาศาสตร์ปลายสุดธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำชีวิตร่วมกันจากใจ

กับทุกท่านของออแกไนเซอร์

เนื้อหาการจัดการสนับสนุน

การแนะนำศูนย์

ปฏิทินการประชุม

แผนที่ภายในเมืองวิธีการเข้าถึง

การสอบถาม

กับทุกท่านของผู้เข้าร่วม

การแนะนำสถานที่พัก

การแนะนำการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละการประชุม ช่วยคลิ๊กชื่อการแข่งขัน

วันที่ 12 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562 - วันที่ 13 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562
I การฝึกภาคปฏิบัติการประชุม II ผู้นำที่เกี่ยวกับคลินิค

วันที่ 25 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562 - วันที่ 26 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562
การแข่งขันชิงชนะเลิศตามกำหนดโรงเรียนมัธยมปลายโรงเรียนมัธยมปลายคินคิอันที่ 60 การแข่งขันยูโดคนหน้าใหม่ (การแข่งขันปัจเจก) และคินคิอันที่ 35 น้ำหนักยูโด

วันที่ 26 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562 - วันที่ 27 เดือนมกราคมปีพ.ศ. 2562
2019 รางวัลยอดเยี่ยมหม้อนิปปอนทั้งประเทศ