เนวิเกเตอร์ Himeji-jo Castle การมาถึงปลายทาง
ทางบริษัทท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวการสืบค้น Sightseeing Spot

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายในแต่ละย่านในอำเภอ ฮิเมะจิจากสิ่งมีชื่อเสียงถึง little-known spot
ลงเนื้อหาที่หลากหลายถึงเวลาทำการและการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้พิการในข้อมูลรายละเอียด
เจอจุดที่ชอบ และช่วยไปหา

งานข้อมูล Pick up Event

ที่แต่ละย่านในอำเภอ ฮิเมะจิ งานที่หลากหลายได้รับการจัดตามฤดูกาล
หลังการปรับทุกท่านการเชิญชวน ช่วยเข้าร่วม

รายการข้อมูลงานเป็นนี่

TOURISM GUIDE
 มัคคุเทศก์ /

เตรียมฟังก์ชันการบันทึกที่ชอบสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวและการเดินเมืองของฮิเมะจิและแผ่นพับโฆษณาการท่องเที่ยว
ดูแต่ละแผ่นพับโฆษณาได้ใน PDF file กรณีที่พิมพ์ ช่วยกำหนดไซส์ A4

Instagram

บัญชีผู้ใช้ฮิเมะโนะมิชิสูตร Instagram เริ่ม
ถ่ายภาพรูปของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวฮิเมะโนะมิชิ และใส่ hashtag #Himenomichi และช่วยส่ง
รอรูปเรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์มากมายจากทุกท่าน!

LOAD MORE...

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์