เนวิเกเตอร์ Himeji-jo Castle การมาถึงปลายทาง
ทางบริษัทท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวการสืบค้น Sightseeing Spot

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายในแต่ละย่านในอำเภอ ฮิเมะจิจากสิ่งมีชื่อเสียงถึง little-known spot
ลงเนื้อหาที่หลากหลายถึงเวลาทำการและการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้พิการในข้อมูลรายละเอียด
เจอจุดที่ชอบ และช่วยไปหา

งานข้อมูล Pick up Event

ที่แต่ละย่านในอำเภอ ฮิเมะจิ งานที่หลากหลายได้รับการจัดตามฤดูกาล
หลังการปรับทุกท่านการเชิญชวน ช่วยเข้าร่วม

รายการข้อมูลงานเป็นนี่

INFORMATION
 / What's New

2018. 08.01
Himeji City Museum of Art ปิดเพื่องานฟื้นฟู (ปลาย... เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562 )
2018. 08.01
Himeji City Museum of Art closing until Feb 2019
2018. 07.27
การหยุดของฮิเมะจิทุกคนและงานแสดงดอกไม้ไฟเทศกาลทางทะเลถูกกำหนดวันเสาร์ที่ 28 เดือนกรกฎาคม
2018. 07.01
เรื่องแจ้งของการรับสมัครนักวิ่ง 2019 มรดกโลก Himeji-jo Castle การวิ่งมาราธอน
2018. 07.01
เรื่องแจ้งของการรับสมัครอาสาสมัคร 2019 มรดกโลก Himeji-jo Castle การวิ่งมาราธอน
2017. 08.08
เกี่ยวกับวันการกระจายสินค้าของสถานการณ์ความแออัดเวลาการยอมแพ้ให้ข้าศึกเข้ายึดดะอิเทะนชิวโทะคะคุ*ริเคะนของ Himeji-jo Castle
2017. 03.29
การเข้าเรียนในอนุบาลกับสวนสัตว์ฟรี ( 3/25~4/9 )
2017. 03.28
บริเวณ Himeji-jo Castle แผนที่ที่จอดรถ (สำหรับการอ้อมทาง)
2017. 03.25
ที่จอดรถ Otemae ใต้ดินเปิดใหม่วันเสาร์ที่ 1 เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2560
2017. 03.10
ท้องฟ้า Himeji-jo Castle ห้ามบินโดรน
ดูรายการ

TOURISM GUIDE
 มัคคุเทศก์ /

เตรียมฟังก์ชันการบันทึกที่ชอบสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวและการเดินเมืองของฮิเมะจิและแผ่นพับโฆษณาการท่องเที่ยว
ดูแต่ละแผ่นพับโฆษณาได้ใน PDF file กรณีที่พิมพ์ ช่วยกำหนดไซส์ A4

Instagram

บัญชีผู้ใช้ฮิเมะโนะมิชิสูตร Instagram เริ่ม
ถ่ายภาพรูปของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวฮิเมะโนะมิชิ และใส่ hashtag #Himenomichi และช่วยส่ง
รอรูปเรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์มากมายจากทุกท่าน!

LOAD MORE...

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์