เนวิเกเตอร์ Himeji-jo Castle การมาถึงปลายทาง
ทางบริษัทท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวการสืบค้น Sightseeing Spot

มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายในแต่ละย่านในอำเภอ ฮิเมะจิจากสิ่งมีชื่อเสียงถึง little-known spot
ลงเนื้อหาที่หลากหลายถึงเวลาทำการและการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้พิการในข้อมูลรายละเอียด
เจอจุดที่ชอบ และช่วยไปหา

งานข้อมูล Pick up Event

ที่แต่ละย่านในอำเภอ ฮิเมะจิ งานที่หลากหลายได้รับการจัดตามฤดูกาล
หลังการปรับทุกท่านการเชิญชวน ช่วยเข้าร่วม

รายการข้อมูลงานเป็นนี่

INFORMATION
 / What's New

2018. 12.12
เรื่องแจ้ง (วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2562 - วันที่ 24 ) ของภูเขาลายมือเขียนการห้ามกระเช้าลอยฟ้า
2018. 12.12
Mt.Shosha Ropeway will be closed แบบ Feb.13th 2019 to Feb 24th 2019
2018. 09.04
ของการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการของ Himeji-jo Castle วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายนโดยการใกล้เข้ามาลำ 21 พายุไต้ฝุ่นและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว...
2018. 09.04
am Himeji Castle closing 11 ( Sep 4th )
2018. 09.03
ภูเขาลายมือเขียน 9/4 การห้ามกระเช้าลอยฟ้า whole day
2018. 09.03
Mt. Shosha Ropeway Closing 4th Sep
2018. 08.24
เรื่องแจ้ง (วันที่ 24 เดือนสิงหาคม) ของภูเขาลายมือเขียนการห้ามกระเช้าลอยฟ้า whole day โดยผลกระทบของลำ 20 พายุไต้ฝุ่น
2018. 08.24
Mt. Shosha Ropeway Closing 24th Aug
2018. 08.23
การแจ้งล่วงหน้าการห้าม (วันที่ 23 เดือนสิงหาคม) ของกระเช้าลอยฟ้าลายมือเขียนภูเขาโดยการใกล้เข้ามาลำ 20 พายุไต้ฝุ่น
2018. 08.23
Mt. Shosha Ropeway Closing after 1 pm(23th August )
ดูรายการ

PROMOTION MOVIE
 ภาพเคลื่อนไหว / อำเภอ ฮิเมะจิการโฆษณา

TOURISM GUIDE
 มัคคุเทศก์ /

เตรียมฟังก์ชันการบันทึกที่ชอบสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวและการเดินเมืองของฮิเมะจิและแผ่นพับโฆษณาการท่องเที่ยว
ดูแต่ละแผ่นพับโฆษณาได้ใน PDF file กรณีที่พิมพ์ ช่วยกำหนดไซส์ A4

Instagram

บัญชีผู้ใช้ฮิเมะโนะมิชิสูตร Instagram เริ่ม
ถ่ายภาพรูปของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวฮิเมะโนะมิชิ และใส่ hashtag #Himenomichi และช่วยส่ง
รอรูปเรื่องเขียนที่ส่งไปตีพิมพ์มากมายจากทุกท่าน!

LOAD MORE...

[พีอาร์] BANNER โฆษณาบนเว็บไซต์พีอาร์